Magic Downlight series

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1095 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1153
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1320 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1154
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H72 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1335 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1156
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 19.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H73 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1577 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1193
Giá bán
1.400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 19.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H74 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1653 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1194
Giá bán
1.400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 19.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H75 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1729 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1196
Giá bán
1.400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2075 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1253
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2175 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1254
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2275 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1256
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 29.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2233 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1293
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 29.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2378 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1294
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 29.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2465 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1296
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2850 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1383
Giá bán
2.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2964 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1384
Giá bán
2.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 3078 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd1386
Giá bán
2.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2153
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1050 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2154
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D175 * H70 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1155 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2156
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1520 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2203
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1640 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2204
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1700 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2206
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2160 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2303
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2250 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2304
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D195 * H78 * D170
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2400 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2306
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2403
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2404
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D230 * H86 * D200
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 3160 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
amd2406
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn