Đèn báo tín hiệu

Đặc điểm nổi bật

  • Kiểu dạng đa dạng và thông dụng.
  • Đèn Exit hoạt động trong cả hai trường hợp cúp điện và mất điện nhờ bộ lưu điện.
  • Tự động nạp điện cho bộ lưu điện.
  • Thời gian chiếu sáng khẩn cấp duy trì hơn 120 phút.
  • Tiêu hao ít điện năng
  • Ứng dụng: phù hợp lắp đặt tại cửa thóat hiểm trong văn phòng, các tòa nhà thương mại, nhà hàng, bệnh viện.
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : 3.6/ 700mAh
Loại đèn : 1 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 3W
Thời gian chiếu ( phút ) : 90
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex103a
Giá bán
537.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : 3.6/ 700mAh
Loại đèn : 1 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 3W
Thời gian chiếu ( phút ) : 120
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex103c
Giá bán
2.622.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : Ni-Cd
Loại đèn : 1 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 3W
Thời gian chiếu ( phút ) : 120
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex103d
Giá bán
2.360.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : 3.6/ 700mAh
Loại đèn : 1 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 5W
Thời gian chiếu ( phút ) : 120
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex105b
Giá bán
1.041.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : Ni-Cd
Hệ số công suất : Leds 3W
Loại đèn : 2 mặt
Thời gian chiếu ( phút ) : 90
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex203a
Giá bán
560.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : Ni-Cd
Loại đèn : 2 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 5W
Thời gian chiếu ( phút ) : 120
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex205a
Giá bán
840.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bộ lưu điện : Ni-Cd
Loại đèn : 2 mặt
Nguồn sáng và công suất : Leds 5W
Thời gian chiếu ( phút ) : 120
Thời gian nạp : 20
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
alex205b
Giá bán
1.070.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC