Bóng bulb led

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 4.5W
Màu ánh sáng : 3000K
Quang thông : 250lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059399
Giá bán
35.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 4.5W
Màu ánh sáng : 6500K
Quang thông : 280lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059450
Giá bán
35.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 7W
Màu ánh sáng : 3000K
Quang thông : 450lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059511
Giá bán
40.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 7W
Màu ánh sáng : 6500K
Quang thông : 500lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059573
Giá bán
40.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 10W
Màu ánh sáng : 3000K
Quang thông : 700lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059634
Giá bán
42.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 10W
Màu ánh sáng : 6500K
Quang thông : 750lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059696
Giá bán
42.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12W
Màu ánh sáng : 3000K
Quang thông : 700lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059757
Giá bán
56.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12W
Màu ánh sáng : 6500K
Quang thông : 750lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
4058075059818
Giá bán
56.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC