Flexible Downlight series

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (30
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 408 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd06603
Giá bán
990.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 450 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd06604
Giá bán
990.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 462 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd06606
Giá bán
990.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 756 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd09603
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 774 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd09604
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 810 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd09606
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1008 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd12306
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1032 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd12603
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1080 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd12604
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D115 * H116 * D100
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1230 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd15603
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D115 * H116 * D100
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1230 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd15604
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D115 * H116 * D100
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1260 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd15606
Giá bán
1.600.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D140 * H147 * D125
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1950 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd25603
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D140 * H147 * D125
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2050 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd25604
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 25.00 W
Kích thước (mm) : D140 * H147 * D125
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2175 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd25606
Giá bán
2.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2400 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd30603
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2520 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd30604
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2580 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd30606
Giá bán
2.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 35.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2690 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd35603
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 35.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd35604
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 35.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2905 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd35606
Giá bán
3.000.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2600 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd40403
Giá bán
3.100.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2720 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd40404
Giá bán
3.100.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Kích thước (mm) : D165 * H179 * D150
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2920 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
afd40406
Giá bán
3.100.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn