Surface Downlight

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D120 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-6d 50
Giá bán
160.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D120 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-6w 50
Giá bán
160.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D170 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1000 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-12d 50
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D170 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1000 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-12w 50
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D227 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1620 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-18d 50
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D227 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1620 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-18w 50
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 24.00 W
Kích thước (mm) : D300 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1760 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-24d 50
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 24.00 W
Kích thước (mm) : D300 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1760 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121-24w 50
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : L120 * W120 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-6d 50
Giá bán
160.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : L120 * W120 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-6w 50
Giá bán
160.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : CED221-6W
Kích thước (mm) : L170 * W170 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1000 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-12d 50
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : L170 * W170 * H39
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1000 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-12w 50
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : L227 * W227 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1620 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-18d 50
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : L227 * W227 * H39
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1620 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-18w 50
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 24.00 W
Kích thước (mm) : L300 * W300 * H38
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1760 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-24d 50
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 24.00 W
Kích thước (mm) : L300 * W300 * H38
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1760 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced221-24w
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D160 * H40
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121t-12d
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D160 * H40
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121t-12w
Giá bán
200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D210 * H40
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1440 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121t-18d
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D210 * H40
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1440 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
ced121t-18w
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn