CMK

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

Model:

Cầu dao an toàn dùng cho máy lạnh, Máy bơm nước, An toàn tuyệt đối khi đóng ngắt

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 10A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cmk10a
Giá bán
40.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 16A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cmk16a
Giá bán
40.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 20A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cmk20a
Giá bán
40.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 30A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cmk30a
Giá bán
40.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 40A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cmk40a
Giá bán
42.000VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC