TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

ongnhom

Nâng tầm tiện nghi và cảm hứng cuộc sống cho khách hàng thông qua các giải
pháp thiết bị điện toàn diện và tiên phong về các ứng dụng công nghệ tương lai.

Mang đến cuộc sống thịnh vượng cho nhân viên, cổ đông. Cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

diacau

Tiên phong về giải pháp thiết bị điện toàn diện và được
tin dùng nhất tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỔI MỚI

Tinh thần học hỏi, luôn cải thiện để nâng cao hiệu quả
công việc.

KHÁT VỌNG

Luôn có mục tiêu và hành động với niềm đam mê.

ĐỒNG ĐỘI

Tinh thần đồng đội, đồng lòng cùng hướng tới
mục tiêu chung.

CỐNG HIẾN

Tinh thần thể hiện bản thân, đóng góp cho xã hội và cộng
đồng thông qua công việc.

TRÍ – TÍN

Trí tuệ, sáng suốt, khả năng nhìn xa, tính quyết đoán và coi trọng uy tín.