TUYỂN DỤNG

Bạn mong muốn phát triển cùng KTG? Mời bạn tìm hiểu thông tin và gửi hồ sơ về cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ trong từng vị trí tuyển dụng

Vị trí Khu vực Mức lương
Kế Toán Vật Tư Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Nhân Viên Điều Vận Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Điện Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Thủ Kho Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án (Thiết Bị Điện) Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Phối (PKD 03) Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Kế Toán Giá Thành (Đồng Nai) Khu vực Đồng Nai Xem Thêm
Giám sát bán hàng điện dân dụng / gia dụng Khu vực Đông Bắc / Tây Bắc Xem Thêm
Chuyên viên kinh doanh dự án điện dân dụng Khu vực Hà Nội Xem Thêm