Bóng Bulb Led CSL

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30W
Quang thông : 2700lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
tba
Giá bán
240.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20W
Quang thông : 1800lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
tba
Giá bán
160.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40W
Quang thông : 3600lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
tba
Giá bán
300.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC