Ovalux Downlight series

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 408 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod12243
Giá bán
1.060.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 450 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod12244
Giá bán
1.060.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1848 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod12246
Giá bán
1.060.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 408 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod6243
Giá bán
1.280.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 450 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod6244
Giá bán
1.280.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1848 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod6246
Giá bán
1.280.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 756 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod9243
Giá bán
1.120.000 VNĐ Tài liệu
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 774 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod9244
Giá bán
1.120.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 810 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aod9246
Giá bán
1.120.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 756 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd12243
Giá bán
1.330.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 774 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd12244
Giá bán
1.330.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 810 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd12246
Giá bán
1.330.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1008 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd6243
Giá bán
1.180.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1032 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd6244
Giá bán
1.180.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1008 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd6246
Giá bán
1.180.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1008 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd9243
Giá bán
1.380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1032 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd9244
Giá bán
1.380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 Dim
Kích thước (mm) : D85 * H91 * D75
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1080 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aodd9246
Giá bán
1.380.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn