CMS

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

Model:

Đặc điểm nổi bật

Cầu dao an toàn dùng cho máy lạnh, Máy bơm nước, An toàn tuyệt đối khi đóng ngắt

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 10A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cms10a
Giá bán
51.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 16A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cms16a
Giá bán
51.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 20A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cms20a
Giá bán
51.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 30A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cms30a
Giá bán
51.000VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Dòng tải : 40A
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cms40a
Giá bán
53.000VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC