Led bulb

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 3.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 250 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-3d 100
Giá bán
30.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 3.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 250 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-3w
Giá bán
30.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 5.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 460 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-5d
Giá bán
45.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 5.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 460 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-5w
Giá bán
45.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 7.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 600 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-7d
Giá bán
50.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 7.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 600 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-7w
Giá bán
50.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-9d
Giá bán
55.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-9w
Giá bán
55.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1400 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-15d
Giá bán
75.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1400 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-15w
Giá bán
75.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-20d
Giá bán
115.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 20.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1800 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-20w
Giá bán
115.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2700 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-30d
Giá bán
165.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 30.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2700 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-30w
Giá bán
165.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 3600 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-40d
Giá bán
225.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 40.00 W
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 3600 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
cb13-40w
Giá bán
225.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn