Quạt bàn

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Điều chỉnh 3 cấp độ
  • Cánh quạt lớn, tạo gió rộng
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Đường kính quạt : 40cm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
d12-gt
Giá bán
1.490.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Đường kính quạt : 40cm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
d16-gt
Giá bán
1.490.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC