Đèn pin led

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Kiểu dáng đẹp, chắc chắn
  • Thiết kế hiện đại, tiện lợi
  • Khoảng cách chiếu sáng xa
  • Pin siêu bền chức năng sạc và bảo vệ sạc
  • Ánh sáng mạnh
  • 02 chế độ chiếu sáng
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1×0.5W + 8×0.1W
Màu sắc : Vàng
Số bóng led : 7
Thời gian sử dụng : 4h
Thời gian sạc : 12-15h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt13 100
Giá bán
60.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 10×0.5W
Màu sắc : Trắng xám
Số bóng led : 10
Thời gian sử dụng : 6-8h
Thời gian sạc : 10h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt831g 120
Giá bán
55.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 10×0.7W
Màu sắc : Vàng
Số bóng led : 7
Thời gian sử dụng : 9-15h
Thời gian sạc : 7h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt251s 60
Giá bán
120.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1x3W + 8×0.1W
Màu sắc : Đỏ
Số bóng led : 9
Thời gian sử dụng : 12-15h
Thời gian sạc : 4h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt22 20
Giá bán
170.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1×0.5W + 8×0.1W
Màu sắc : Vàng xám
Số bóng led : 1
Thời gian sử dụng : 4 – 6h
Thời gian sạc : 10 – 12h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt343 180
Giá bán
45.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1×0.5W + 8×0.1W
Màu sắc : Trắng cam
Số bóng led : 9
Thời gian sử dụng : 4-6h
Thời gian sạc : 11-12h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt253 100
Giá bán
60.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1x2W + 18×0.1W
Màu sắc : Trắng cam
Số bóng led : 19
Thời gian sử dụng : 5 – 6h
Thời gian sạc : 10-12h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt353 32
Giá bán
150.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 2W
Màu sắc : Trắng cam
Số bóng led : 2
Thời gian sử dụng : 1 – 4h
Thời gian sạc : 12-15h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt453
Giá bán
70.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6W
Màu sắc : Trắng xám
Số bóng led : 3
Thời gian sử dụng : 1.5 – 6h
Thời gian sạc : 10h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt454 100
Giá bán
130.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1×0.7W
Màu sắc : Vàng đen
Số bóng led : 1
Thời gian sử dụng : 8 – 16h
Thời gian sạc : 8 – 14h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt1611b 80
Giá bán
85.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1x3W
Màu sắc : Đen cam
Số bóng led : 1
Thời gian sử dụng : 1 – 4h
Thời gian sạc : 12-15h
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
crt1612 80
Giá bán
80.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn