CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

Chất lượng sản phẩm của KTG được kiểm duyệt nghiêm ngặt, thông qua các tiêu chuẩn quốc tế được cấp bởi cơ quan thẩm định uy tín. 
Chứng nhận quốc tế: Tiêu chuẩn quốc tế IEC, Tiêu chuẩn Anh BSI, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.
Chứng nhận trong nước: Thương hiệu vàng Thăng Long năm 2014, Thương hiệu uy tín 2014, Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014…