Highspot Tracklight series

Danh mục:

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 621 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht09243
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 621 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht09244
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 639 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht09246
Giá bán
1.200.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1020 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht12243
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1956 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht12244
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1080 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht12246
Giá bán
1.300.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1185 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht15243
Giá bán
1.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1215 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht15244
Giá bán
1.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D65 * H157
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1275 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht15246
Giá bán
1.700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 23.00 W
Kích thước (mm) : D82 * H217
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1840 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht23243
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 23.00 W
Kích thước (mm) : D82 * H217
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1886 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht23244
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 23.00 W
Kích thước (mm) : D82 * H217
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1955 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht23246
Giá bán
1.800.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 33.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2145 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht33243
Giá bán
2.500.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 33.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2277 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht33244
Giá bán
2.500.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 33.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 2640 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht33246
Giá bán
2.500.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 2812 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht38243
Giá bán
3.500.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 2964 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht38244
Giá bán
3.500.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 38.00 W
Kích thước (mm) : D105 * H305
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 3116 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aht38246
Giá bán
3.500.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC

© 2016 KTG. All Rights Reserved

Hotline:
KTG: 028 6267 6868
KTGElectric: 1800 6292
KTGAppliances: 1800 1739
KTGEnergy: 028 77700567
KTGIndustrial: 0896896899
Email: cskh@ktg.com.vn