BAN LÃNH ĐẠO

20399130_1197600057052505_1477116001_o-861x1024

Ông
ĐẶNG TRỌNG NGÔN
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

lethichien


LÊ THỊ CHIẾN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

anhtuan

Ông
PHAN TRỊNH ANH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc KTG Electric

tuankhanh

Ông
TRẦN NGỌC TUẤN KHANH
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

dang-trong-duc

Ông
ĐẶNG TRỌNG ĐỨC
Giám đốc KTG Industrial

nghia

Ông
TRƯƠNG PHƯỚC NGHĨA
Giám đốc KTG Appliance