QUẠT BÀN ( eng )

Category:

Đặc điểm nổi bật

  • Điều chỉnh 3 cấp độ
  • Cánh quạt lớn, tạo gió rộng
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
Giá bán
Tài liệu
QUẠT BÀN ( eng )
//

DANH MỤC