DOWNLIGHT SIÊU MỎNG ( eng )

Đặc điểm nổi bật

  • Quang thông cao, CRI>80. Vật liệu được làm bằng nhôm đúc và nhựa cao cấp, thích hợp cho những khu vực như: siêu thị, văn phòng, sảnh…
  • Trắng ấm (3000k), Trắng trung tính (4000k), Trắng (6500k)
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D120 * H20 * D105
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 465 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1063
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D120 * H20 * D105
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 475 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1064
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : D120 * H20 * D105
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1066
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D130 * H20 * D120
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 702 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1093
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D130 * H20 * D120
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 711 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1094
Giá bán
350.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : D130 * H20 * D120
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 720 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1096
Giá bán
350.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D172 * H20 * D157
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 936 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1123
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D172 * H20 * D157
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 948 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1124
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : D172 * H20 * D157
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1126
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D200 * H20 * D190
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1170 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1153
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D200 * H20 * D190
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1185 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1154
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : D200 * H20 * D190
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1200 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1156
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D225 * H20 * D210
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1404 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1183
Giá bán
700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D225 * H20 * D210
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1422 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1184
Giá bán
700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : D225 * H20 * D210
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1440 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud1186
Giá bán
700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : L120 * W120 * H20 * D105x105
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 465 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2063
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : L120 * W120 * H20 * D105x105
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 475 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2064
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 6.00 W
Kích thước (mm) : L120 * W120 * H20 * D105x105
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 480 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2066
Giá bán
250.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : L130 * W130 * H20 * D120x120
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 702 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2093
Giá bán
350.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : L130 * W130 * H20 * D120x120
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 711 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2094
Giá bán
350.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 9.00 W
Kích thước (mm) : L130 * W130 * H20 * D120x120
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 720 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2096
Giá bán
350.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : L172 * W172 * H20 * D157x157
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 936 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2123
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : L172 * W172 * H20 * D157x157
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 948 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2124
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 12.00 W
Kích thước (mm) : L172 * W172 * H20 * D157x157
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 960 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2126
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : L200 * W200 * H20 * D190x190
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1170 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2153
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : L200 * W200 * H20 * D190x190
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1185 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2154
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 15.00 W
Kích thước (mm) : L200 * W200 * H20 * D190x190
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1200 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2156
Giá bán
400.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : L225 * W225 * H20 * D210x210
Màu ánh sáng : 3000 K
Quang thông : 1404 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2183
Giá bán
700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : L225 * W225 * H20 * D210x210
Màu ánh sáng : 4000 K
Quang thông : 1422 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2184
Giá bán
700.000 VNĐ
Tài liệu
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất : 18.00 W
Kích thước (mm) : L225 * W225 * H20 * D210x210
Màu ánh sáng : 6000 K
Quang thông : 1440 Lm
Bản vẽ kỹ thuật
Đóng gói
Mã số Số lượng
aud2186
Giá bán
380.000 VNĐ
Tài liệu

DANH MỤC