Tuyển dụng

Vị trí Khu vực Mức lương
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Phối (PKD 03) Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Giám sát bán hàng điện dân dụng / gia dụng Khu vực Đông Bắc / Tây Bắc Xem Thêm
Giám sát kinh doanh điện gia dụng kênh siêu thị Hà Nội Khu vực Hà Nội Xem Thêm
Giám sát bán hàng điện dân dụng (kênh nhà sách – MT) Khu vực Hà Nội Xem Thêm