BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

Ông
ĐẶNG TRỌNG NGÔN
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

lethichien

LÊ THỊ CHIẾN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

anhtuan

Ông
PHAN TRỊNH ANH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

tuankhanh

Ông
TRẦN NGỌC TUẤN KHANH
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

huukhuong

Ông
VŨ HỮU KHƯƠNG
Giám đốc KTG Miền Bắc

nghia

Ông
TRƯƠNG PHƯỚC NGHĨA
Giám đốc Công ty Gia Huy


© 2016 KTG. All Rights Reserved


Hotline: 1800 1739

Email: cs@ktg.com.vn

Top