Người tiêu dùng (NTD) Việt vẫn đang giảm mua quần áo mới, trì hoãn nâng cấp thiết bị điện tử, hạn chế nâng cấp các sản phẩm gia dụng lớn, bớt xài điện, ga...tuy nhiên khảo sát toàn cầu của Nielsen về Niềm tin NTD và khuynh hướng chi tiêu ở quý 1/2015 cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam xếp thứ 6 toàn cầu. Điều nay phản ánh hy vọng và tâm trạng của người tiêu dung Việt trong tương lai thay vì phản ánh đúng thực trạng thị trường. “Việt Nam vẫn là một quốc gia rất trẻ và lạc quan, với 57% dân số dưới 35 tuổi và số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học tăng 60% trong thập niên cuối cùng. Hơn nữa, sự lạc quan này còn phản ánh từ một thực tế là người tiêu dùng Việt trung bình có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho bản thân, cải thiện đời sống và có nhiều khát vọng để được tốt hơn mỗi ngày." Phát biểu của ông Vaughan Ryan – Tổng Giám đốc công ty Nielsen Việt Nam.

Ý định thay đổi chi tiêu để tiết kiệm chi phí gia đình của người tiêu dùng Việt vẫn ổn định ở mức cao kể từ Q2'2014. Tương tự như quý trước, hơn tám trong mười người tiêu dùng Việt Nam (86%) đã điều chỉnh thói quen chi tiêu của họ trong vòng 12 tháng qua để tiết kiệm chi phí gia đình bởi vì có hơn 50% người tiêu dùng nghĩ rằng đất nước đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế tại thời điểm này. Hơn ba trong năm người tiêu dùng Việt Nam đã cắt giảm chi tiêu của họ vào việc mua quần áo mới (62%) và đã cố gắng tiết kiệm chi phí điện và ga (61%). Hơn một nửa số người tiêu dùng đã cắt giảm các chi phí giải trí gia đình (57%). Bên cạnh đó, hai trong số năm người tiêu dùng đã trì hoãn việc nâng cấp các thiết bị công nghệ (46%) và việc thay thế các mặt hàng gia dụng lớn (44%).

 (KTG Biên tập từ báo cáo Nielsen và Tuổi trẻ)