BAN LÃNH ĐẠO

20399130_1197600057052505_1477116001_o-861x1024

Ông
ĐẶNG TRỌNG NGÔN
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

lethichien

B
LÊ THỊ CHIẾN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

anhtuan

Ông
PHAN TRỊNH ANH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

tuankhanh

Ông
TRẦN NGỌC TUẤN KHANH
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

huukhuong

Ông
VŨ HỮU KHƯƠNG
Giám đốc KTG Miền Bắc

nghia

Ông
TRƯƠNG PHƯỚC NGHĨA
Giám đốc Công ty Gia Huy