Trở thành cổ đông và tham gia vào HĐQT của Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO). Chính thức ra mắt thương hiệu điện tử iSound.