Được Mitsubishi bổ nhiệm làm nhà phân phối độc quyền các sản phẩm quạt thông gió. Trở thành đối tác châu Á duy nhất được Osram – Đức lựa chọn để liên kết thương hiệu