Trở thành đối tác liên doanh chính thức của Công ty hệ thống công nghiệp LS – Vina