Liên doanh sản xuất công tắc ổ cắm tại QuengZhou – China