Bước đầu đặt những bước chân đầu tiên trong lĩnh vực về thiết bị chiếu sáng